LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC MỸ PHẨM ICCI

Nhà Máy Sản Xuất
Số nhà 17, Đường Phúc Hậu, Thôn Quan Âm, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
Văn Phòng Giao Dịch
Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội
Hotline: 0965210994
Email: iccipharma2021@gmail.com
Website: https://dmpicci.com

CHỈ ĐƯỜNG

GỬI NHU CẦU