Khu vực sản xuất là khu vực thường được đặt cách biệt với văn phòng quản lý chính của doanh nghiệp đó. Không có bố trí của khu vực sản xuất tiêu chuẩn hay chung chung. Những bố trí này là khác nhau cho từng cơ sở sản xuất và lắp ráp hoặc chế biến. Sản phẩm khác nhau hoặc quy trình quyết định bố trí của khu vực sản xuất. Khu vực để sản xuất được thiết kế bằng cách xem xét các nguyên tắc sau

0 Trả Lời

Ý kiến của bạn

Muốn tham gia vào buổi thảo luận?
Hãy đóng góp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *